Bencont Group

DEVÍZOVÉ INTERVENCIE ČESKEJ NÁRODNEJ BANKY

Česká koruna začala voči ostatným svetovým menám výraznejšie oslabovať, čo zhoršuje ekonomickú situáciu, nakoľko slabší kurz zdražuje dovážané statky a tým prispieva aj k rastu inflácie. Hlavným cieľom ČNB je dosahovanie cenovej stability, ktorú dosahuje za pomoci inflačného cielenia na úrovni 2% ročne. Za oslabovanie českej koruny môže viacero faktorov a ČNB sa oslabovanie meny snaží spomaliť intervenciami na devízovom trhu. V tomto článku analyzujeme, čo stojí za prepadom kurzu koruny a aké kroky volí ČNB pre vyriešenie tejto situácie.

V tomto čísle:

  • ECB výrazne zvýšila úrokovú sadzbu
  • Trh práce v USA
  • Ako sa darí českému priemyslu a stavebníctvu?
  • Ako skončilo v júli zahraničné obchodovanie Číny a USA?
  • Maloobchod  EÚ porovnateľný s minulým rokom
  • Vládna pomoc domácnostiam v Nemecku
  • Priemyselná produkcia a objednávky v Nemecku
  • Vývoj HDP na Slovensku a v Eurozóne