Bencont Group

Demografia sveta 1950-2100

Vývoj demografie, podobne ako každý cyklus prebieha podľa určitých zákonitostí. Počet obyvateľov sa spočiatku zvyšuje len pomaly, neskôr sa prírastky zväčšujú. V ďalšom vývoji sa rast spomalí a populácia sa stabilizuje. Takýchto cyklov zažilo ľudstvo počas svoje existencie nespočetne veľa. Zmeny vo vývoji sú však veľmi rozdielne. To vyúsťuje do stavu kedy sa aj rast obyvateľstva vyznačuje veľkou regionálnou diverzitou. V analýze sa pozrieme nato v akej fáze cyklu sa jednotlivé regióny nachádzajú a aký to môže mať dopad na celkový vývoj svetovej populácie.

V tomto čísle:

 • Spotreba energie v Číne rastie
 • Ruský priemysel spomalil
 • Inflácia v eurozóne sa zvýšila
 • Česká koruna podporuje infláciu
 • Vývoj nemeckého dopytu
 • NBS pokračuje obmedzovaní úverov
 • Podľa NBS ekonomiky spomalí
 • Štátny rozpočet SR na rok 2020
 • ČNB znížila úrokové sadzby
 • Inflácia vo Veľkej Británii
 • SPP nezvýši cenu plynu
 • Chemická produkcia SR sa znížila
 • Japonský zahraničný obchod klesol
Čítaj viac: