+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Demografia sveta 1950-2100

Demografia sveta 1950-2100

Vývoj demografie, podobne ako každý cyklus prebieha podľa určitých zákonitostí. Počet obyvateľov sa spočiatku zvyšuje len pomaly, neskôr sa prírastky zväčšujú. V ďalšom vývoji sa rast spomalí a populácia sa stabilizuje. Takýchto cyklov zažilo ľudstvo počas svoje existencie nespočetne veľa. Zmeny vo vývoji sú však veľmi rozdielne. To vyúsťuje do stavu kedy sa aj rast obyvateľstva vyznačuje veľkou regionálnou diverzitou. V analýze sa pozrieme nato v akej fáze cyklu sa jednotlivé regióny nachádzajú a aký to môže mať dopad na celkový vývoj svetovej populácie.

V tomto čísle:

Čítaj viac: