+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Day Zero

Day Zero

Pre niektorých samozrejmosť pre iných vzácnosť. K životu vodu však potrebujeme všetci. V rozvinutých krajinách je dostupnosť vody samozrejmosť a je základom pre rozvoj miest a zahusťovanie obyvateľstva do silných ekonomických celkov. Nedávny vývoj v juhoafrickom Kapskom Meste však ukázal, že aj veľkomesto môže trpieť nedostatkom vody. O aký veľký problém sa v tomto meste jedná a kde v budúcnosti môže takáto situácia ešte vzniknúť sa pokúsime rozvinúť na nasledujúcich stranách.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 6.pdf Day Zero (2978 KB)