Bencont Group

ČO OČAKÁVAŤ V ROKU 2024

V tomto čísle: 

Čo nás čaká v roku 2024? Pohľady sa budú upierať na pokračovanie ozbrojených konfliktov, prekresľovanie mapy globálnych energetických zdrojov alebo rýchly pokrok v oblasti umelej inteligencie. Celý rok by sa mal niesť v znamení znižovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami  a stabilizovaní rastu inflácie. Rok 2024 bude rokom volieb v najväčších svetových demokraciách. Trend deglobalizácie v budúcom roku bude pravdepodobne pokračovať.

 

Čítaj viac: