Bencont Group

Čo nám prezradia dlhopisy?

Hospodárenie štátov ako aj firiem je neoddeliteľne spojené so získavním (príjmom) finančných prostriedkov ale aj ich úbytkom - výdavkami. Často sa stáva, že existujúce výdavky štáty nedokážu pokryť z vlastných príjmov, čo ich núti získavať peniaze z iných, externých zdrojov. Dokonca aj keď firma alebo štát vlastné zdroje má, použije na financovanie cudzie, pretože sú jednoducho lacnejšie. Pre zabezpečenie finančných zdrojov pre rozvojové aktivity ale aj pre financovanie prípadnej straty (schodku štátneho rozpočtu) sa veľmi často využívajú práve dlhopisy.

V tomto čísle:

  • Ropa vykázala za posledný týždeň výrazný pokles ceny
  • Pokles ceny zlata sa prejavil aj do vyššieho nákupu centrálnych bánk v podobe rezerv
  • Tesla v treťom štvrťroku po tret krát v svojej histórií vykázala zisk
  • Aký bude rozpočet EÚ na obdobie 2021-2027?
  • Slováci sú v platobnej disciplíne najhorší z EÚ
  • Na čiastočný úväzok pracuje na Slovensku len 8% žien a 4% mužov
Čítaj viac: