+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Čo nám prezradia dlhopisy?

Čo nám prezradia dlhopisy?

Hospodárenie štátov ako aj firiem je neoddeliteľne spojené so získavním (príjmom) finančných prostriedkov ale aj ich úbytkom - výdavkami. Často sa stáva, že existujúce výdavky štáty nedokážu pokryť z vlastných príjmov, čo ich núti získavať peniaze z iných, externých zdrojov. Dokonca aj keď firma alebo štát vlastné zdroje má, použije na financovanie cudzie, pretože sú jednoducho lacnejšie. Pre zabezpečenie finančných zdrojov pre rozvojové aktivity ale aj pre financovanie prípadnej straty (schodku štátneho rozpočtu) sa veľmi často využívajú práve dlhopisy.

V tomto čísle:

Čítaj viac: