Bencont Group

CIELENIE INFLÁCIE ALEBO NOMINÁLNEHO HDP

V súčasnosti môžeme pozorovať, že centrálne banky sveta expresne nereagujú na rýchly rast inflácie a ponechávajú monetárne politiky nezmenené. Hlavným dôvodom je to, že predstavitelia týchto inštitúcii nechcú narušiť proces hospodárskeho oživovania príliš skoro. Práve pri tomto probléme sa centrálne banky dostávajú do konfliktu s ich hlavným cieľom a to je cenová stabilita (inflačný cieľ). V našej práci sa teda pozrieme na to, či cielenie inflácie zo strany centrálnych bánk je tým správnym nástrojom na tvorbu ich menových politík alebo či práve cielenie nominálneho HDP nie je vhodnejším ukazovateľom.