Bencont Group

Bielorusko

Bielorusko je tzv. post sovietska krajina a teda jej hospodárstvo je do značnej miery zaostalé v porovnaní so západnými štátmi. Tejto situácii nepomáha ani politická situácia v krajine, kedy od roku 1994 je v Bielorusku pri moci jeden človek, ktorý presadzuje politiku protekcionizmu. To brzdí rozvoj vzájomného obchodu Bieloruska s ostatnými krajinami a tak hlavnými obchodnými partnermi sú v súlade s politickou orientáciou vlády Rusko, Ukrajina a Čína. Bielorusko je pozorovateľom v organizácii WTO a tiež je zakladajúcim členom Euroázijskej hospodárskej únie. Práve s členmi tejto únie si v dôsledku bezcolnej zóny prehlbuje a rozširuje obchodné aktivity (najmä teda s Ruskom). Krajina má 9,5 mil. obyvateľov a z toho 78% pracuje v mestách a 22% na vidieku. Viac ako 23% obyvateľstva pracuje v priemysle, takmer 10% v poľnohospodárstve. Priemysel Bieloruska je orientovaný na spracovanie ropy (tvorí až 23,8% priemyselnej produkcie). Bielorusko však nemá vlastné zásoby ropy a tak je odkázané na dovoz tejto komodity zo zahraničia (prevažne z RU). To spôsobilo pre krajinu mnohé ekonomické problémy kvôli nízkej diverzifikácie hospodárstva a monopolnému postaveniu Ruska na ropnom trhu.

V tomto čísle:

  • FED mení inflačnú politiku
  • India a Austrália zažívajú výrazné poklesy ekonomiky
  • Japonský export zoslabol
  • Spojené kráľovstvo chce meniť daňové sadzby
  • Rast maloobchodu v Eurozóne sa zastavil
  • Český dlh vzrástol o 16 mld. eur
  • Minimálna mzda na Slovensku má byť 623 eur

 

Čítaj viac:
  1. BWR - 33.pdf Bielorusko (3059 KB)