Bencont Group

BANKOVÝ SEKTOR USA

V tomto čísle:

Problémy v bankovom sektore USA začali už pred pádom Silicon Valley bank.  Hlavným faktorom bolo preceňovanie dlhopisov, za účelom uspokojenia väčších objemov výberu vkladov od klientov. Európska centrálna banka zvýšila sadzbu o 50 bázických bodov. Pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb FED-u o 50 bázických bodov klesla na nulu. Cenu plynu ovplyvňovali najmä štrajky vo Francúzskych elektrárňach. Ako sa vyvíjajú ceny stavebných materiálov na Slovensku ? Slovenská inflácia späť na 15,4%, v USA sa inflácia podľa CPI spomalila. Vývoj na trhu s ropou ovplyvňujú veľké zásoby USA ? Nezamestnanosť v Spojenom Kráľovstve sa naďalej nemení. Čínsky priemysel rastie pomalšie, ako sa očakávalo.

 

Čítaj viac: