Bencont Group

AKO SA FINANCUJE SLOVENSKO NA FINANČNOM TRHU ?

V tomto čísle:

Ako prebieha financovanie Slovenska na finančnom trhu, a ako vyzerala posledná emisia štátnych dlhopisov ? EÚ sa podarilo znížiť spotrebu plynu o 19 % oproti plánovaným 15 %. FED bude pravdepodobne musieť zvýšiť sadzbu na rozpätie 5,25 až 5,5 % . Na Slovensku máme nový spôsob výpočtu miery nezamestnanosti. Ekonomická aktivita v Spojenom Kráľovstve rástla viac, ako sa očakávalo.