+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Ako reaguje český bankový sektor na zvýšenie sadzieb?

Ako reaguje český bankový sektor na zvýšenie sadzieb?

Česká republika je jednou z krajín EÚ, ktoré zatiaľ nepristúpili k menovej únii – Eurozóne. To znamená, že môžu autonómne riadiť svoju menovú politiku, ktorej zástancom je samozrejme Česká národná banka (ČNB). Samostatná monetárna politika Česka sa svojimi rozhodnutiami a opatreniami nemusí podriaďovať Európskej Centrálnej Banke. V posledných rokoch bolo možné túto samostatnosť pozorovať napr. pri intervenciách ČNB v snahe oslabiť menový kurz alebo v oblasti rastu hlavnej úrokovej sadzby zatiaľ čo táto sadzba zostávala v eurozóne aj naďalej nulová. Čo však spôsobili zvyšujúce sa úrokové sadzby a aký dopad mali na bankový sektor sa pozrieme v nasledujúcom texte.

V tomto čísle: