Bencont Group

Ako reaguje český bankový sektor na zvýšenie sadzieb?

Česká republika je jednou z krajín EÚ, ktoré zatiaľ nepristúpili k menovej únii – Eurozóne. To znamená, že môžu autonómne riadiť svoju menovú politiku, ktorej zástancom je samozrejme Česká národná banka (ČNB). Samostatná monetárna politika Česka sa svojimi rozhodnutiami a opatreniami nemusí podriaďovať Európskej Centrálnej Banke. V posledných rokoch bolo možné túto samostatnosť pozorovať napr. pri intervenciách ČNB v snahe oslabiť menový kurz alebo v oblasti rastu hlavnej úrokovej sadzby zatiaľ čo táto sadzba zostávala v eurozóne aj naďalej nulová. Čo však spôsobili zvyšujúce sa úrokové sadzby a aký dopad mali na bankový sektor sa pozrieme v nasledujúcom texte.

V tomto čísle:

  • Inflácia na Slovensku v januári prekročila 3%
  • Berlín od marca zmrazuje ceny nájomného
  • Nemecká ekonomika v roku 2019 rástla 0,6 %-ným tempom, spomalili nové investície
  • Ako sa v roku 2019 darilo trhu s automobilmi?
  • Predikcia demografického vývoja v Japonsku
  • G20 venuje väčšiu pozornosť digitálnej dani