Bencont Group

Sekundárna ponuka a prenájom v Bratislave - 3.Q.2017

STARŠIE BYTY ZDRAŽELI - DOPYT SA OPÄŤ POZERÁ NA MENŠIE BYTY

V treťom štvrťroku 2017 sme na sekundárnom trhu s bytmi zaznamenali opätovný cenový rast po tom, ako v prvom polroku 2017 ceny starších bytov skôr stagnovali. V závislosti od slabšej novej ponuky na trhu s novostavbami sa dopyt po bytoch opäť viac obracia na sekundárny trh, ktorý predstavuje zásobu cenovo atraktívnejšieho a dostupnejšieho bývania.

V tomto čísle:

  • Jednotková cena bytov na sekundárnom trhu vykázala rast - za tretí kvartál dosahovala 2241,04 eur/m²
  • Priemerná rozloha ponúkaných starších bytov značne vzrástla
  • Menšie staršie byty naberajú na popularite
  • Priemerná cena prenájmu s energiami je 11,24 eur/m² - prenájom naďalej stagnuje