Bencont Group

Sekundárna ponuka a prenájom v Bratislave - 2.Q.2017

STARŠIE BYTY S VÄČŠOU ROZLOHOU RÝCHLO MIZNÚ Z PONUKY

Druhý štvrťrok 2017 na sekundárnom trhu s bytmi v Bratislave priniesol ďalší pokles priemernej rozlohy ponúkaných bytov. V ponuke sa prevažne nachádzali malé byty, a priemerná rozloha sa tak dostala na najnižšiu úroveň za posledné roky. Rozdiel medzi absolútnou cenou starších bytov a novostavieb v ponuke je najvyšší od roku 2014.

  • Jednotková cena bytov na sekundárnom trhu ďalej stagnuje - za druhý kvartál dosahovala 2134 eur/m²
  • V ponuke sa nachádzajú najmenšie byty za posledné roky
  • Rastie dopyt po veľkých starších bytov - oproti novostavbám sú podstatne lacnejšie
  • Priemerná cena prenájmu s energiami 11,24 eur/m² - aj tu dochádza ku stagnácií