Bencont Group

Sekundárna ponuka a prenájom v Bratislave - 1.Q.2016

Trh s novostavbami v Bratislave v roku 2015 ožil a nízky dopyt počas pokrízových rokoch bol nahradení takmer dvojnásobne vysokým záujmom o nové byty. Vysoký dopyt mal za následok rast cien, ktoré sa prejavili vo vyšších číslach na m². Ku podobnému vývoju však začalo dochádzať aj na sekundárnom trhu, keď ceny starých bytov stále viac dobiehajú ceny tých nových.

  • Priemerná cena starších bytov sa dostala nad 2050 eur na meter štvorcový
  • Ceny starších bytov rástli medziročne o takmer 10 %
  • Absolútna cena bytov rástla medziročne o 16,7 %, celkovo sa byty predávajú po 148 tisíc eur
  • Rozdiel medzi cenou starších bytov a novostavieb sa znížil na 7 tisíc eur
  • Cena nájmu dosiahla 667 eur na mesiac
  • Nájom nevykazuje známky zdražovania
  • Ceny starších bytov a nájmov dvíhajú aj novostavby na tomto trhu