Bencont Group

Kvartálna analýza realitného trhu ročník 2021 | 4. kvartál

Ceny novostavieb v Bratislave koncom roka opäť poskočili, medziročne vzrástli až o 18,4%

Byty ponúkané v novostavbách v rámci Bratislavy dosiahli koncom roka 2021 priemernú cenu 4 256 €/m² vrátane DPH. Došlo tak k ďalšiemu výraznému cenovému skoku a nárast cien za rok 2021 tým pádom dosiahol 18,4%. Jedná sa o najvyšší medziročný rast cien bytov v Bratislave od roku 2008. Počet voľných bytov sa opäť znížil, keď sa koncom roka z prvej ruky predávalo už len 2 072 bytov. Celkový počet predaných bytov za rok 2021 presiahol 2800 bytov, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o takmer 17%.

  • Ponuka bytov sa ku koncu  štvrtého kvartálu dostala na 2072 voľných bytov
  • Jednotková cena voľných bytov vzrástla na 4 256 €/m² s DPH
  • V roku 2021 sa predalo o 17 % viac bytov než v roku 2020
  • Realizačné ceny sa medziročne zvýšili o 20 % na 3 861 €
  • V roku 2022 predpokladáme nárast cien bytov v Bratislave na úrovni do 10%