Bencont Group

Kvartálna analýza realitného trhu ročník 2020 | 4. kvartál

PREDAJ BYTOV V BRATISLAVE KONCOM ROKA ZOSILNEL, CENY MAJÚ PRIESTOR PRE ĎALŠÍ RAST

Štvrtý štvrťrok 2020 sa na Slovensku vyznačoval zvyšujúcou sa nervozitou z dôvodu rastúceho šírenia vírusu COVID-19. V decembri prišiel lockdown obmedzujúci pohyb na celom území Slovenska a ekonomický život obyvateľstva sa opäť spomalil. Aj napriek tomu však realitný trh v Bratislave nespal a aktivita na ňom bola dokonca najvyššia od začiatku roku 2020. Za posledné tri mesiace roku 2020 sa v rámci Bratislavy predalo až 787 bytov v novostavbách, čo je na aktuálnu spoločenskú situáciu a stále nízku po-nuku bytov prekvapivo vysoké číslo.

  • Ponuka koncom roku 2020 sa rozšírila na 2523 voľných bytov
  • Jednotková cena voľných bytov vzrástla na 3595 €/m² s DPH
  • Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa ponuka bytov znížila o zhruba 150 bytov
  • Dopyt po bytoch znova presahuje ponuku novú ponuku
  • Dosah koronakrízy na realitný segment v Bratislave bol len minimálny