Bencont Group

Kvartálna analýza realitného trhu ročník 2020 | 2. kvartál

ANI DOČASNÉ ZASTAVENIE DOPYTU PO NEHNUTEĽNOSTIACH CENY BYTOV V BRATISLAVE NEOVPLYVNILO

Celý svet bol v druhom štvrťroku 2020 poznačený výpadkom ekonomiky, ktorý priniesol vírus COVID-19. Opatrenia zabraňujúce šíreniu vírusu spôsobili zastavenie výroby a spotreby, strach a neistota znížili objem investícií v hospodárstve. Svetová a aj slovenská ekonomika sa pomaly zotavuje no stále existuje hrozba ďalšej vlny nakazených. Realitný trh v Bratislave pocítil dopady vírusu najmä v apríli, keď sa dopyt po nehnuteľnostiach výrazne spomalil. V príbehu mája a júna sa však do veľkej miery obnovil a vzhľadom na pretrvávajúcu nízku ponuku nedošlo k žiadnym výpredajom a ceny novostavieb ostali nezmenené.

  • Ponuka sa rozšírila na 2430 voľných bytov 
  • Až 50% z novopridaných bytov predstavovali projekty v okrajových lokalitách 
  • Jednotková cena voľných bytov vzrástla na 3528 €/m² s DPH 
  • Trh naďalej akceptoval zvyšovanie cien, čo sa prejavilo na historicky najvyššej cene predaných bytov 
  • Napriek nárastu ponuky pretrváva nedostatok nových projektov, pri nízkom predaji však môže ponuka vzrásť