Bencont Group

Kvartálna analýza realitného trhu ročník 2020 | 1. kvartál

VEĽKÝ POKLES CIEN BYTOV SA NEDOSTAVÍ

Slovenská ekonomika v súvislosti so situáciou ohľadom vírusu COVID-19 stojí pred mnohými výzvami no skutočnosť, ako dlho bude hospodárska recesia trvať závisí predovšetkým od našich zahraničných obchodných partnerov. Realitný trh bude do veľkej miery ovplyvnený všeobecnou ekonomickou situáciou ale vzhľadom na stav tohto trhu z pred vypuknutia vírusu je nereálne očakávať masívne prepady cien nehnuteľností. To platí najmä pre trh novostavieb v Bratislave, ktorý ku koncu marca 2020 zaznamenal rekordne nízku ponuku a ďalší nárast cien.

  • Po silnom náraste ponuky na konci roka, opätovný pokles na 1704 voľných bytov
  • Jednotková cena voľných bytov vzrástla na 3477 €/m² s DPH, medziročný rast o 15%
  • Takmer polovica bytov sa predala v okrese BA II 
  • Zásoba voľných bytov pri aktuálnom predaji by vystačila iba na 9 mesiacov
  • Vývoj realitného trhu bude závisieť od vývoja v celom hospodárstve