Bencont Group

Kvartálna analýza realitného trhu ročník 2017 / 4. kvartál

PONUKA VOĽNÝCH BYTOV POKLESLA, RAST CIEN SPOMAĽUJE

Na konci roku 2017 sa ponuka voľných bytov v novostavbách na realitnom trhu v Bratislave dostala pod hranicu 4 tisíc bytov (3952). Ide tak o najnižší stav voľných bytov po jeden a pol roku kedy sme pociťovali ako najviac rastúcu ponuku tak aj najsilnejší nápor dopytu. Dopyt po bytoch za posledný štvrťrok predstavoval 1184 predaných bytov, čím neklesol tak ako strana ponuky. Zmenšujúca sa zásoba môže neskôr spôsobovať rast cien.

  • Ponuka voľných bytov sa znížila pod úroveň 4 tisíc bytov
  • Prudký rast jednotkovej ceny sa v Bratislave spomalil na 3,81 %
  • Predaj za celý rok 2017 dosiahol 5020 bytov
  • Dopyt po bytoch neobmedzili ani opatrenia NBS, stimul dávajú stále nízke úrokové sadzby
  • Prípadná slabá nová ponuka bytov môže tlačiť ceny bytov smerom nahor