Bencont Group

Kvartálna analýza realitného trhu ročník 2017 / 3. kvartál

PREDAJ NOVOSTAVIEB MIERNE SPOMALIL – CHÝBAJÚ LACNÉ BYTY?

Predaj novostavieb na bratislavskom realitnom trhu v treťom štvrťroku 2017 dosiahol 1048 bytov. Za posledný rok sa tak jedná o najnižší predaj. Popri zníženom predaji však ceny novostavieb aj naďalej rástli. Zatiaľ čo v prípade ponuky voľných bytov tempo cenového rastu spomaľovalo, v prípade cien predaných bytov sa v treťom kvartáli tempo naopak zrýchlilo. Predávajú sa teda o niečo drahšie byty, zataľ čo predaj objemovo poklesol. To vyvoláva myšlienku, či na bratislavskom realitnom trhu nechýba segment lacnejších novostavieb.

  • Ponuku novostavieb v Bratislave tvorilo 4551 bytov v rámci 119 projektov
  • Za tret kvartál sa predalo na bratslavskom trhu 1048 bytov čo je stále vysoko nad dlhodobým priemerom
  • Celková cena voľných bytov na trhu medziročne vzrástla o 8,3 %
  • Predaj bol ťahaný opäť jedným z nových väčších projektov
  • Rastúce ceny a snaha NBS by sa mala preniesť do oslabenia