Bencont Group

Kvartálna analýza realitného trhu ročník 2016 / 3. kvartál

PONUKA BYTOV PREKRO-ČILA HRANICU 4,4 TISÍC

Realitný trh v Bratislave má za sebou ďalší silný kvartál. Okrem rekordného predaja v treťom kvartáli tohto roka sme však už zaznamenali aj odpoveď developerov na prudký nárast spotrebiteľského dopytu po bytoch v Bratislave. Počet voľných bytov totiž výrazne vzrástol na rekordné množstvo, a to aj napriek mimoriadne silnému predaju.

  • Na konci tretieho kvartálu bola ponuka voľných bytov o tisícku vyššia ako dlhodobý priemer
  • Jednotková cena voľných bytov vzrástla medziročne o 9,4 %
  • Výmera ponúkaných bytov sa opäť posunula smerom nadol
  • Počas tretieho kvartálu sa predalo 1017 bytov, z toho 87 % je stále „na papier“
  • Ceny budú ďalej ťahať nahor projekty v lepších lokalitách
  • Dopyt bude podporovaný najmä stále nízkymi úrokmi a bojom samotných kupujúcich aby „nepremárnili“ príleži-tosť na kúpu