+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Zhrnutie roku 2017

Zhrnutie roku 2017

Rok 2017 bol z hľadiska vývoja globálnej ekonomiky dobrým rokom. V prevažnej väčšine sveta dochádzalo k hospodárskemu rastu a zlepšovaniu pracovného trhu. Na nasledujúcich stranách sa pozrieme čo rok 2017 z makroekonomického hľadiska priniesol pre krajiny EÚ, Slovensko a aj ostatné svetové ekonomiky.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 1.pdf Zhrnutie roku 2017 (2130 KB)