+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Zamestnanosť na Slovensku

Zamestnanosť na Slovensku

V súčasnosti sledujeme na Slovensku rastúcu mieru zamestnanosti a taktiež historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti v podobe 5,37 percenta. Taktiež pozorujeme rast miezd a práve tieto ukazovatele sú predmetom našej analýzy, ktorá sa zaoberá faktormi, ktoré vplývajú na spomenuté ukazovatele a taktiež riešenia dôležitých demografických otázok.

V tomto čísle:

Čítaj viac: