+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Verejný dlh a jeho držitelia

Verejný dlh a jeho držitelia

Vo svete stále takmer neúčinnej menovej politiky sa častokrát hovorí o ďalšom zapájaní fiškálnych stimulov napriek značnom zadlžení väčšiny rozvinutých krajín zapríčineným príliš optimistickým fiškálnym predpokladom spred krízy a vysokými sociálnymi výdavkami a záchrannými opatreniami v čase krízy. Pokúsili sme sa pozrieť na súčasné trendy v zadlžovaní v USA, Japonsku a na podiel zahraničných investorov na verejnom zadlžení.

V tomto čísle:

Čítaj viac: