+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / TOP firmy v priemysle

TOP firmy v priemysle

Slovensko ako vysoko otvorená ekonomika je závislá na exporte tovarov do zahraničia. Pôsobí tu mnoho domácich firiem s domácim kapitálom, ktoré vytvárajú hodnotu a zvyšujú hospodársky rast. Avšak väčšina z tých najväčších firiem pôsobiacich na Slovensku pochádza zo zahraničia. Tak ako potrebujeme zahraničný trh na odbyt tovarov, tak takisto potrebujeme zahraničné firmy, ktoré vytvárajú investície na Slovensku a tým vytvárajú nové pracovné miesta a zvyšujú hospodársky rast Slovenskej republiky.

V tomto čísle:

Čítaj viac: