+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Svetová politika v roku 2017

Svetová politika v roku 2017

Rok 2017 bol z hľadiska politických udalostí veľmi pestrým rokom. Začiatkom roku 2017 sa hovorilo o najvýznamnejšom roku od druhej svetovej vojny, keď sa malo ukázať, či vzostup extrémizmu a nacionalizmu bude dostatočne silný na to, aby zmenil tvár Európy, či nový americký prezident prinesie sľubované reformy alebo ako sa budú vyvíjať udalosti v Turecku a na Blízkom východe. Na nasledujúcich stranách zhrnieme najvýznamnejšie udalosti roku 2017.

V tomto čísle:

Čítaj viac: