+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Stále nedokončené MOCHOVCE

Stále nedokončené MOCHOVCE

Na Slovensku máme pomerne široké zastúpenie technológií na výrobu elektrickej energie. Medzi najdôležitejšie, čo sa týka jej výroby, patria určite jadrové elektrárne. Celková produkcia, spotreba, výnosnosť ale aj iné faktory sú predmetmi našej analýzy, v ktorej sa bližšie zameriame na pôsobenie jadrových elektrární na Slovensku. Mochovce vyrábajú elektrinu už od roku 1998 a v súčasnosti prebieha dostavba tretieho a štvrtého bloku, ktorej priebeh bol spojený s mnohými problémami.

V tomto čísle:

Čítaj viac: