+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Rozpočet SR - ČR

Rozpočet SR - ČR

Základným nástrojom na riadenie chodu štátu je jeho rozpočet. Ten je tvorený na jednej strane príjmami a na druhej strane výdavkami. V dnešnej dobe väčšina krajín zostavuje deficitné rozpočty, čiže na dlh. V tejto práci sa pozrieme na rozpočty Slovenska a Česka aké zložky tvoria ich príjmy a aké výdavky. Pozrieme sa tak na financie s akými hospodária oba štáty a ako sa toto hospodárenie menilo v čase.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. Týždenný_report_49_2016.pdf Rozpočet SR - ČR (2096 KB)