+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Robert Merton Solow

Robert Merton Solow

V rámci našich tohtoročných vydaniach pravidelného reportu sme sa opätovne rozhodli venovať najvplyvnejším ekonómom v histórii, pričom v súčasnom vydaní sme si vybrali známeho Roberta Mertona Solowa. Robert M. Solow je jedným z hlavných predstaviteľov neoklasickej syntézy (spojenie myšlienok neoklasickej mikroekonómie a Keynesiánskej makroekonómie) spoločne so známou štvoricou ekonómov: P. A. Samuelsonom, J. Hicksom, J. Tobinom a F. Modiglianim (všetko laureáti Nobelovej ceny za ekonómiu).

V tomto čísle:

Čítaj viac: