+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Poľnohospodárstvo vo svete

Poľnohospodárstvo vo svete

Poľnohospodárstvo je jedným z odvetví hospodárstva, ktoré zabezpečuje obživu obyvateľstva. V minulosti tvorilo väčšiu časť hospodárstva ako dnes, kde pracovala veľká časť populácie. V tejto analýze sa pozrieme na úlohu poľnohospodárstva v súčasnosti, na jeho úlohu v celkovom hospodárstve a na najväčších producentov poľnohospodárskych produktov a ich sebestačnosť.

V tomto čísle:

Čítaj viac: