+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / PIIGS

PIIGS

Pojem PIIGS sa objavil už v 90. rokoch minulého storočia ale výraznejšie sa začal používať počas dlhovej krízy. Termín PIIGS zahrňuje štáty ako Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko a Španielsko. Považuje sa skôr za urážlivý pojem, preto sa jeho používanie obmedzuje. V nasledujúcej analýze sa zameriame hlavne na to, čo spôsobilo problémy v týchto krajinách, akú dostali, resp. ešte dostávajú pomoc a aký je ich súčasný stav.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 34.pdf PIIGS (2407 KB)