+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Osobný bankrot

Osobný bankrot

Osobný bankrot alebo oddlženie je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba môže zbaviť svojich dlhov. Tento proces upravuje zákon č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii. Naposledy bol tento zákon novelizovaný zákonom č. 377/2016 Z. z. Novela je účinná od 1.marca 2017.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 25.pdf Osobný bankrot (1936 KB)