+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Nezamestnanosť Slovenska

Nezamestnanosť Slovenska

Nezamestnanosť je dôležitým ukazovateľom vývoja ekonomiky a podnikateľského prostredia. Jedným z najväčších negatívnych vplyvov finančnej krízy z roku 2008 bola práve vysoká nezamestnanosť. Hoci prešlo už 7 rokov od vrcholu najvyššej miery nezamestnanosti v roku 2010, kedy dosahovala 15% (ŠÚ SR), stále sa Slovensko nachádza na chvoste rebríčka v porovnaní s inými krajinami EÚ s relatívne vysokou mierou nezamestnanosti. Kde je teda chyba a prečo sa Slovensko tak pomaly dostáva na predkrízové hodnoty? Aká je situácia v jednotlivých krajoch a ako pociťujú nezamestnanosť rôzne vekové skupiny?

V tomto čísle:

Čítaj viac: