+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Malé a stredné podniky

Malé a stredné podniky

Adam Smith tvrdil, že človek je od prirodzenosti egoista a sleduje svoje vlastné ciele a záujmy. Chce to najlepšie hlavne pre seba, aby zabezpečil živobytie sebe ale aj pre svoju rodinu. V živote človeka je však ďalej badať aj potrebu určitej sebarealizácie (ako vrchol Maslowovej pyramídy potrieb). V jeho rozvoji alebo určitej slobode mu však veľakrát môže stáť aj jeho zamestnanie, ktoré ho buď nenapĺňa alebo mu neprináša zárobok aký by si predstavoval. Tieto myšlienky sú veľakrát základom pri rozhodnutí začať podnikať.

V tomto čísle:

Čítaj viac: