+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Leontief a Stone

Leontief a Stone

Wassily Leontef bol americký ekonóm, ktorý sa preslávil tzv. input-output analýzou (ako zmeny v jednom sektore ekonomiky ovplyvňujú iné sektory), pričom za ňu mu bola v roku 1973 pridelená Nobelova cena za ekonómiu. Richard Stone bol britský ekonóm, ktorý významne prispel k vytvoreniu tzv. národných účtov (bol taktež prezývaný „otcom účtovania národného dô-
chodku). Stone nebol síce prvým ekonómom zaoberajúcim sa touto oblasťou, no v zásade prvý využil princíp podvojného účtovníctva v národných účtoch (v jednoduchost príjem jednej osoby je výdavok inej osoby).

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 36.pdf Leontief a Stone (2401 KB)