+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Komodity: Zlato

Komodity: Zlato

Drahé kovy už od nepamäti predstavujú uchovávateľa hodnoty a symbol stability. Na drahé kovy nevplýva inflácia a preto sa väčšina investorov prikláňa k ich nákupu hlavne v období neistej politicko-ekonomickej situácie, lebo drahé kovy ako komodity predstavujú uchovávateľa hodnoty aj za takýchto podmienok. Na cenu drahých kovov vplýva niekoľko faktorov ako napríklad priemyselný dopyt po drahých kovoch, ponuka drahých kovov, výška úrokových mier, inflácia, politická situácia, spracovateľské a ťažobné technológie a iné.

V tomto čísle:

Čítaj viac:
  1. BWR 19.pdf Komodity: Zlato (2233 KB)