+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Koľko je zlyhaných úverov v bankách ?

Koľko je zlyhaných úverov v bankách ?

Ekonomika Slovenska sa v posledných rokoch viditeľne rozbehla a jej tempo rastu sa stále zvyšuje. Veľký pokrok zaznamenal najmä pracovný trh, keď nezamestnanosť v 5 zo 8 krajov dosahuje úrovne pod 6,5%. Slovenské hospodárstvo sa teda momentálne nachádza v najlepšom stave od krízy a vyhliadky do blízkej budúcnosti sú pozitívne. Aj napriek tomuto všetkému sa však začínajú objavovať správy ohľadom prudko rastúceho objemu zlyhaných spotrebných úverov, ktoré nekorešpondujú so súčasným vývojom hospodárstva. V nasledujúcich stranách sa teda na túto problematiku pozrieme hlbšie a pokúsime sa odpovedať na otázku – prečo rastie objem zlyhaných úverov?

V tomto čísle: