+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Ekonomika futbalového klubu

Ekonomika futbalového klubu

Športové kluby majú väčšinou podobu rozpočtových organizácii. Športové organizácie sa už dlhšiu dobu popri športovej činnosť čoraz viac orientujú na tvorbu zisku. Prechod na športový biznis sa v Európe začal odohrávať už v 80. rokoch. Od tejto doby sa tak predovšetkým rozvíja samostatná ekonomika športového klubu v kolektívnych športových hrách. Podnik, ktorým sa v prenesenom slova zmysle chápe aj futbalový klub sa ako taký môže v ekonomickej teórii nachádzať v podmienkach dokonalej alebo nedokonalej konkurencie. Naša analýza sa bude zameriavať na nedokonale konkurenčné trhy, pretože v dnešnom futbalovom svete existujú veľké rozdiely v jednotlivých súťažiach a kluboch. My sme si ako príklad vybrali najúspešnejší klub na svete Real Madrid

V tomto čísle:

 

 

Čítaj viac: