+421 23 35 26 000

Bencont Group

Úvod / Trhové analýzy / Trhové analýzy / Dlh a bohatstvo domácností

Dlh a bohatstvo domácností

Častokrát sa pri porovnaniach zadlženosti krajín používa ukazovateľ verejného dlhu na HDP. Oveľa menej sa pritom prizerá na zadlženie domácností jednotlivých ekonomík (najmä v súvislosti s kúpou nehnuteľnosti a auta) cez ukazovateľ celkového dlhu na hrubom disponibilnom príjme domácností. V časoch pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb je potrebné sledovať „pákovanie“ domácností pre prípadné hrozby, keďže rapídny nárast zadlženia môže mať negatívne vplyvy v prípade nepriaznivých šokov. Údaj sme ale taktiež doplnili o aktíva v držbe domácností a ich štruktúru pre znázornenie „čistého imania“ obyvateľstva naprieč krajinami.

V tomto čísle:

Čítaj viac: